Budgetbegeleiding


Weet u ook niet altijd waar uw geld blijft? Dan is het verstandig om uw inkomsten en uitgaven eens goed onder de loep te nemen.
Ik kan en wil u graag helpen om orde op zaken te stellen. Mijn lijfspreuk is dan ook; de eenvoud van tweevoud. Een goed team zal altijd sterker staan.

De eenvoud van tweevoud


Ik ga verder dan alleen het beheren van uw financiële zaken. Ik kijk naar bestaande wettelijke regelingen waar u mogelijk recht op heeft.
Tevens verzorg ik de belastingaangiften en ondersteun ik bij het het aanvragen van (bijzondere) bijstand, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het persoons-
gebonden budget (PGB).